MS Publisher, Access ,interner

MÜNDƏRİCAT
1. İNTERNET XİDMƏTLƏRİ
1.1. İnternetdə ünsiyyət  . . . . ....................... . . . ....... . . . . . . 6
1.2. Şəbəkə etikası . . . . .......................... . . . . . . ...... . . . . . . 8
1.3. Elektron təhsil  . . . . . . . . . ..................................... . . . . 12
Kompyuter qrafikası

1.  Fənnin oyrənilməsinsdə məqsəd. Digər fənnlərlə əlaqəsi.
2.  Kompüter qrafikasının növləri, inkişaf tarixi, tətbiq sahələri.
Corel Draw

GİRİŞ
CorelDRAW  vektor  qrafik  redaktoru  Corel  Corporation  Kanada  firmasi tərəfindən  hazırlanmiş  və  ğeniş  imkanları  ilə  (hazır  təsvirlərə  malik  böyük  həcmli kitabxananın olması, geniş imkanlara malik ğüclü qurulmuş öyrədici sistemi və s.)
Microsoft Office Word

Giriş
Microsoft word -2000 hər şeydən əvvəl məktubların, daxili sənədləşmənin və hesabatların yaradılması üçün istifadə edilən mətn proqramıdır. Proqramın geniş imkanları avtomatik generasiya olunan sənədlərin, həmçinin broşura və kitabların yaradılmasına imkan verir.
Copyright © 2017 http://www.net-az.info All Rights Reserved.
azTOP.az
MobTop.az